Uvirkelig og skremmende angrep på demokratiet

– Dramaet som utspilte seg i den amerikanske kongressen i går framsto både som uvirkelig og skremmende, sier Unios leder Ragnhild Lied. Det som skulle være det siste formelle løpet før innsettelse av den nyvalgte presidenten utviklet seg til kaos og kupplignende tilstander. – Alt heiet fram av president Trump.

 

Kampen for demokrati er helt grunnleggende for fagbevegelsen i alle land.

Unio stiller seg bak den internasjonale fagbevegelsens fordømmelse av gårsdagens kuppliknende forsøk.

Og lederen i amerikansk fagbevegelse, AFL-CIO Richard Trumka, beskriver hendelsene som det største angrepet på demokratiet siden borgerkrigen.

– Dramaet som utspilte seg i den amerikanske kongressen i går framsto både som uvirkelig og skremmende, sier Unios leder Ragnhild Lied.

AFL-CIO står for The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations. Sammenslutningen av femtifem nasjonale og internasjonale fagforeninger representerer mer enn 12 millioner arbeidere.

Leder Richard Trumka tilføyer i uttalelsen at kupp-forsøket er en følge av år med presidentens løgner og konspirasjonsteorier.

ITUC: Fornærmelse og vanære av demokratiet

” Å true med og faktisk bruke vold for å angripe demokratiske prosesser er totalt uakseptabelt”, skriver generalsekretæren i den internasjonale fagbevegelsen ITUC,  Sharan Burrow.

Hun uttrykker solidaritet med alle som forsvarer demokratiet, særlig fagforeningskolleger i USA i dag.

Hun takker alle som hjalp til, slik at godkjenningsprosessen av den nyvalgte presidenten kunne fortsette etter angrepene.

Mobilisering for demokratiet

Sterke og aktive fagorganisasjoner kan også bidra til utvikling og stabilisering av demokratier.

Under valgkampen var amerikanske AFL-CIO svært aktive for å mobilisere folk til å velge.

Deres budskap var tydelig: Denne gangen handler det ikke først og fremst om valget 2020, men det handler om kampen for demokratiet.