Enighet i sykepleier-mekling 

Nesten fem timer på overtid konstaterte riksmekler Mats Wilhelm Ruland at meklingen mellom arbeidsgiver KS og Norsk Sykepleierforbund var i havn. Dermed blir det ingen streik blant sykepleiere i kommunene.

Oppgjøret har en ramme som øvrige oppgjør, på 1,7 prosent. I tillegg er partene enige om å jobbe videre med ulike tiltak. Partene ble også enige om et partssammensatt utvalg som skal gå gjennom tariffbestemmelser og tiltak som på kort og lang sikt vil bidra til å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleierkompetanse.

 

Les mer på Norsk Sykepleierforbunds nettsider