Positiv til pensjonsforslag i høring

– Å bytte «0,75-regimet» til en direkte regulering med gjennomsnitt av lønns- og prisveksten gir jevnere utvikling i alderspensjonene. Det sikrer også pensjonistene en regulering i tråd med Stortingets intensjon og prinsippene i Pensjonsreformen, sa Erik Orskaug til Arbeids- og sosialkomitéen på Stortinget onsdag.

 

Saken var pensjonsforslaget fra Fremskrittspartiet og SV om et «Anstendighetsløft for pensjonister». De vil endre selve reguleringen av pensjonene og løfte minstepensjonene.

Å endre reguleringen er noe Unio har kjempet for i årevis.

– Unio har alltid tenkt at gjennomsnittet av lønns- og prisvekst skulle være nettopp det, både når reallønnsveksten var positiv og når den er negativ. Det er det faktisk en viss logikk i. Halvparten av det gode mot halvparten av det dårlige. Å gi pensjonistene like stor realnedgang som lønnstakerne når disse har reallønnsnedgang, er en faktisk innstramming, en innstramming som for øvrig også er lagt inn i budsjettavtalen for 2021, sa Orskaug.

Har tapt 8 milliarder siden 2014

I dag gjøres reguleringen med «lønnsveksten minus 0,75 prosent». Det har pensjonistene tapt over 8 milliarder på siden 2014, tilsvarende 8 800 kroner i gjennomsnitt per alderspensjonist.

 

Se høringen her 

I forslaget fra SV og Frp lå også et forslag om å endre hvem som skal forhandle pensjonene. Det er ingen god ide, mener Unio.

Heller ikke de andre arbeidslivsorganisasjonene støtter forslagene om at Pensjonistforbundet skal få plass i Teknisk beregningsutvalg (TBU) og få tilbake forhandlingsretten i trygdeoppgjørene.

Minstepensjon

Blant forslagene fra SV og Frp er også ett om å øke nivået på minstepensjonene.

– For en arbeidstakerorganisasjon er det ikke uproblematisk å se at hver gang Stortinget øker minstepensjonene blir noen av pensjonistmedlemmene med en liten tilleggspensjon gjort til minstepensjonister sammen med de som aldri har jobbet, sa sjeføkonom Erik Orskaug til Arbeids- og sosialkomitéen.

Han forklarte at flere tusen tilleggspensjonister har blitt redusert til minstepensjonister de gangene minstepensjonen har økt med 4000 kroner. 

Dersom avstanden mellom minstepensjon og maksimal Folketrygd minker betydelig, så vil det få flere uheldige utslag.

  Les flere saker om pensjon her