For kirkens framtid: Streiken trappes opp

Lørdag 19. desember trappes streiken i kirken opp. Unio KA tar da ut ytterligere 1 prest i Bærum og 4 prester i Nidaros bispedømme. Tirsdag 22. desember tar Unio-forbundene Akademikerforbundet og Utdanningsforbundet ut hvert sitt medlem i en ny opptrapping av streiken, denne gangen ved Kirkerådets sekretariat.

 

Lørdag 12. desember gikk 21 kirkeansatte ut i streik. Blant disse var det 16 medlemmer fra Unio-forbundene Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet og Norsk sykepleierforbund. Nå varsles opptrapping.

Streik for kirkens framtid

Siden streiken startet natt til lørdag, har fagforeningene stått sammen om budskapet i streiken. Vi streiker ikke for høyere lønn, men for å opprettholde dagens nivå også i framtiden.

Streiken har stor oppslutning blant kirkelige ansatte på tvers av profesjoner og organisasjonstilknytning. Mange bruker profilbilderammen «Streik for kirkens framtid» fra Unio og Fagforbundet for å vise sin støtte til de streikende.

De seks Unio-forbundene med medlemmer i kirkelig sektor er Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet. Vi står sammen med LO-forbundene Fagforbundet, Fellesforbundet og Creo, og det frittstående forbundet Kirkelig undervisningsforbund.

Det er de langtidsutdannede kirkeansattes lønnsvilkår som står på spill.

Streik på nett

Larisa Margrethe Ross Sagranden, diakon i Ørland og Bjugn menigheter: – Jeg sier det igjen. Jeg har verdens beste jobb. I min jobb som diakon treffer jeg en hel haug med fantastiske barn og ungdommer som jeg får følge et stykke på veien. Jeg synes det er helt fantastisk hvor mye de vokser og utvikler seg. Og de har alle en egen plass i mitt hjerte Kanskje du også har et hjerte som banker for mennesker og som digger å se dem spire og gro. Da synes jeg du skal #bliminkollega

De streikende har selv satt i gang en positiv kampanje der de har fått prester og andre kirkeansatte til å framsnakke sine jobber på sosiale medier.

 #bliminkollega – kampanje i sosiale medier

Med bilder fra hverdagen og korte tekster om gleden ved tjenesten, kombinert med setningen «Jeg støtter streiken for kirkens framtid» og #bliminkollega, er streiken dermed også blitt en rekrutteringskampanje for framtidens kirke.

Målet er klart for oss

Vi understreker at kravet om at neste års nyutdannede prester må få like høy startlønn som de ville fått i dag, er hovedmålet vårt.

Det gjør vi for å bidra til å løse kirkens rekrutteringsutfordringer, ved at flere oppdager kirken som arbeidsplass.

Oppslutningen om dette budskapet og bruken av #bliminkollega viser med all tydelighet at kirkeansatte som ikke er i streik også støtter opp om streiken.

Prester, diakoner, kateketer, kirkemusikere og andre deler innlegg på Facebook og Instagram.

Streik for kirkens framtid har allerede samlet stor støtte. Flere vil blir med.

Studentene er framtiden for kirken

I kveld, torsdag 17.12.20, kommer en oppfølger til kirkeansattes historiefortelling på nett, hashtag #bliminkollega.

Der vil teologistudenter spørre KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter: «Blir jeg kirkens B-lag?».

De deler av seg selv med det spørsmålet, sammen med hashtag’en #bliminkollega.

                                                                               Flere arrangementer kommer

Gaute Granlund, vikarprest i Sagene og Iladalen menighet : – En magisk dag på Storfjellet. På toppen ble det vakre paret viet og mens havtåka kom seilende mot oss gav de hverandre sitt ja. Å være prest er å få ta del i de største øyeblikkene. Jeg støtter streiken for kirkas framtid #bliminkollega

Vi liker å møtes – koronavennlig. Det er daglige markeringer foran Oslo domkirke klokken 12–14 i regi av Fagforbundet, de tre har bak seg alle organisasjonene som er i streik.

Lørdag 19. desember klokken 12.00 er det en stor markering ved Oslo domkirke der alle forbundene deltar. Der markeres det også at streiken trappes opp ved at også kirkemusikerne i Creo og kateketene/menighetspedagogene i Kirkelig undervisningsforbund tar ut medlemmer i streik.

Lørdag 19. desember klokken 14.00 markerer organisasjonene at de er i streik, ved å samles foran Trekanten i Asker (torget foran kulturhuset). Alle organisasjonene er representert også der.

Derfor må vi kreve en ny løsning

Lønnssystemet i tariffområde KA er bygd opp slik at man får høyere lønn jo mer kompetanse som kreves for stillingen. Arbeidsgivers tilbud markerer et drastisk brudd med dette, siden de mener at ferske prester (kapellaner) med 6 års utdannelse skal ha en lavere garantilønn enn ansatte med en 5-årig mastergrad.

Det vil selvsagt påvirke lønnsutviklingen for de andre utdanningsgruppene i kirken, blant annet diakoner, kateketer og kirkemusikere. Denne streiken viser at kunnskapsarbeiderne i kirken står sammen om kravet for å få uttelling for den utdanningen arbeidsgiver krever av oss.

 

– Det føltes som at de så muligheten til å spare penger på meg. De tilbød meg jo et vikariat, og oppfordret til å søke faste stillinger. På den måten ga de inntrykk av de ønsket meg som arbeidstaker, men det kom ikke til syne i lønnen og betingelsene, sier Solbakken Leberg. Hun prøvde å forhandle lønnen opp, uten hell.

Vil du vite mer ?

Det er ikke er innlysende å få en god lønn i Den Norske Kirke, etter at du har tatt en av Norges desidert lengste utdanninger. 

 

Derfor er det streik i kirken

Lønnstabellene i kirken finner du her

Det har vært mye snakk om å videreføre en boligavtale i kirken.

Det har ikke ansatte i kirken krevd, men bakgrunnen for det finner du her :

https://prest.no/pf-om-boligavtalen-og-tariffoppgjoret-2020/