Utdanning må lønne seg – også i kirken

– Skal Den norske kirke kunne være til stede over hele landet framover, er det nødvendig å rekruttere flere prester. Det er et arbeidsgiveransvar. KA må sikre at nytilsatte prester, fra neste år, får det samme lønnsnivået som dagens prester har, sier Unio-leder Ragnhild Lied til Vårt Land.

Lørdag gikk kirkelig ansatte ut i streik. Unios medlemsforbund i KA-området er Presteforeningen, Det Norske Diakonforbund, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet.

Bakteppet for at prestene streiker for første gang i historien er at arbeidsgiversiden fra september neste år ikke vil forlenge en avtale som sikrer alle nyansatte en permanent lønnskompensasjon på mellom 40 000 og 60 000 kroner. Lønnsgarantiordningen ble innført da man avviklet ordningen med presteboliger. Kirken har disse midlene.

– Det ikke er tvil om at holdningen arbeidsgiver KA har til å gi nyansatte lavere garantilønn fra neste år, enn den de som står i stilling i dag har, vil få negative konsekvenser for kirkelige virksomheter, uttaler Lied til avisen.

Les artikkelen i Vårt land (bak betalingsmur)