Lønn i kirken: – Det var en kjip opplevelse

Da Marte Solbakken Leberg (28) fra Oslo skulle søke sin første jobb som prest i fjor, ble hun tilbudt det laveste lønnstrinnet som var mulig. Hun følte at arbeidsgiver var litt sleip i bruken av det lavere lønnstrinnet.

Årsaken til at arbeidsgiver ville plassere henne i det laveste lønnstrinnet som var mulig i Tunsberg bispedømme, var at stillingen var et vikariat. Da måtte ikke arbeidsgiveren gi henne garantilønn, som er fem lønnstrinn høyere, og tilsvarer 40.000 kroner mer i lønn i året.

Nå er det streik fordi arbeidsgiver KA i kirken ønsker garantilønna ned for alle nyansatte prester etter 1. september 2021.

Unio-forbundene vil ha garantilønna på nivå med det dagens ansatte prester har.

Solbakken Leberg synes det var en kjip opplevelse å få så dårlig lønnstilbud.

– Det føltes som at de så muligheten til å spare penger på meg. De tilbød meg jo et vikariat, og oppfordret til å søke faste stillinger. På den måten ga de inntrykk av de ønsket meg som arbeidstaker, men det kom ikke til syne i lønnen og betingelsene, sier Solbakken Leberg. Hun prøvde å forhandle lønnen opp, uten hell.

Les hele saken her 

 

Les mer om lønnen i kirken

Les om Marte om Kristine, like gamle, men hvor den ene kan bli lønnstaper