Derfor er det streik i kirken

Vi streiker for våre framtidig kolleger. I dag mangler kirken 1 av 10 prester. Om 4 år vil vi mangle 1 av 6 hvis trenden fortsetter.

Det mangler prester, kateketer, diakoner og kirkemusikere i hele landet. Dette er viktige stillinger for å holde en landsdekkende folkekirke levende der du bor.

Vi streiker for at nye kolleger skal ha sikkerhet for samme lønnsnivå som dagens prester.

Vi krever ikke mer lønn enn det prestene får i dag.

Vi krever bare at nye prester skal få det samme som de som er i stilling i dag.

Vi mener derfor det er uansvarlig av arbeidsgiver å senke garantilønnsnivået for nye prester med 40 000–65 000 fra dagens nivå.

Hvorfor skal morgendagens prester tilbys dårligere vilkår enn dagens prester?

Det er ikke en god politikk for å sikre at flere vil jobbe i kirken.

Slik er lønnen i kirken 

Vi er svært bekymret for kirkens framtid

Vi vil at alle skal kunne komme til kirken der de bor for å bli døpt, konfirmert, gift og begravet.

Vi kan ikke gjøre det alene. Vi trenger flere kolleger!

Derfor må arbeidsgiver gi oss sikkerhet for at framtidens prester får samme lønnsvilkår som oss.

Når arbeidsgiver nekter å ta ansvaret sitt for arbeidsvilkårene blir vi veldig bekymret for kirkens framtid.

Rekrutteringskrise

Vi tror ikke det er lønn som trekker mennesker til arbeid i kirken. Likevel våger vi påstanden at svekkete lønnsvilkår neppe bidrar positivt til å få nok, kvalifiserte folk på jobb i kirken. Derfor er vi i streik for våre framtidige kolleger.

Det er viktig at vi ikke svekker dagens lønns- og arbeidsvilkår. Vi tror det vil skade rekrutteringen. Kirken mangler ikke penger, den mangler ansatte.

 

Les også: Streik i kirken

Les også: Unios krav