Meklingsløsning for Utdanningsforbundet i kommunene

Det blir ikke streik i skoler og barnehager. Utdanningsforbundet og KS er enige om en meklingsløsning i tariffoppgjøret: Det opprinnelige forhandlingsresultatet legges til grunn.

I tillegg er partene enige om et videre arbeid med lønnsstatistikk for lærere og et partsarbeid om hvordan andelen lærere med godkjent utdanning kan økes i skolen.

Tariffoppgjøret for i år på KS-området er dermed avsluttet.

Sentralstyret i Utdanningsforbundet har også akseptert den nye tariffavtalen i Oslo kommune.

Det betyr at medlemmene i Oslo ikke tas ut i streik.

 

Mer om saken på Utdanningsforbundets hjemmesider