Det kan bli streik i kirken før jul

Tariffpartene i kirken er innkalt til mekling hos Riksmekleren 10. og 11. desember, etter at det ble brudd i tarifforhandlingene i slutten av oktober. Dersom meklingen ikke fører fram innen fristen fredag 11. desember klokken 24.00, blir det streik.

De seks Unio-forbundene, som er del av tariffavtalen med Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA), tar i så fall ut 16 kirkeansatte i streik fra morgenen av lørdag 12. desember.

Det er ti fagforeninger som skal til mekling sammen med KA. Blant disse er det seks Unio-forbund: Presteforeningen, Det Norske Diakonforbund, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet.

De andre forbundene som er del av meklingen er Kirkelig undervisningsforbund, Fagforbundet, Creo og Fellesorganisasjonen.

– Ønsker ikke å ramme tredjepart

Til sammen organiserer disse 10 forbundene et stort flertall av de kirkeansatte som er medlem i en fagforening. Flere yrkesgrupper i kirken er berørt, både prester, diakoner, kateketer og organister er en del av meklingen. Til sammen har de ti forbundene et planlagt uttak på 30 personer.

– Vi har forsøkt å gjøre et moderat og begrenset streikeuttak, som skal ramme tredjepart i minst mulig grad, sier Kristian Mollestad, Unio KAs forhandlingsleder.

Det første streikeuttaket er i hovedsak gjort i menigheter i Oslo bispedømme. Døvekirken er ikke berørt av streikeuttaket.

– Det er viktig for oss at vi primært rammer arbeidsgiver med en streik, men vi kan dessverre ikke unngå at brukere av kirkens tjenester også vil bli berørt enkelte steder. Det kan blant annet bety at gudstjenester og andre aktiviteter blir avlyst, og at det kan bli vanskelig å komme i kontakt med lokal menighet, forteller Mollestad.

Uttaket av Unio-forbundenes medlemmer vil kunne merkes på disse arbeidsstedene ved en eventuell streik fra 12. desember:

Oslo bispedømme, herunder menigheter i disse prostiene: Asker prosti, Bærum prosti, Vestre Aker prosti og Søndre Aker prosti

Kirkelig fellesråd i Bærum og Asker kirkelige fellesråd

Borg bispedømme, herunder menigheter i Vestre Borgesyssel prosti.