Forhandlinger om hovedavtalen i staten utsettes

Hovedsammenslutningene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enige om å utsette forhandlinger om revisjon av hovedavtalen i staten grunnet smittesituasjonen.

LO Stat, YS Stat, Unio, Akademikerne og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enige om å ta opp igjen forhandlingene om hovedavtalen i staten 15. mars 2021. Hovedavtalen videreføres derfor til og med 31. mars 2021.

Les protokollen her