Enighet i hovedtariffoppgjøret i Virke

Det er oppnådd enighet i hovedoppgjøret mellom Unio-organisasjonene og Virke for HUK-området (helse, utdanning og kultur).

I forhandlingene er det revidert syv ulike overenskomster for Unio-organisasjonenes 6 200 medlemmer i Virke.

Unio-organisasjonene fremmet krav som var på linje med resultatene som ble oppnådd i KS, staten og Spekter Helse.

Virke, Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund er enige om å gjenoppta forhandlingene om årets oppgjør, dersom KS-oppgjøret gir et bedre resultat for disse organisasjonene etter den forestående meklingen.

I tillegg ble det enighet om endring i bestemmelsen om forskjøvet arbeidstid. Nå er ansatte som blir pålagt forskjøvet vakt med mer enn 14 dagers varsel sikret et tillegg på 50 prosent per time.

– Resultatet er på linje med det som er oppnådd i resten av samfunnet. Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyde med at vi har kommet til enighet. For oss er det viktig at resultatet i Virke er i tråd med bransjestandarden forbundene har etablert for sine medlemmer i de sammenliknbare tariffområdene i offentlig sektor, sier Kari Tangen, forhandlingsleder i Unio Virke.

Resultatet skal nå vedtas i de respektive forbund.

Protokollen finner du her