I dag er den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner

I dag er den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner. I år velger europeisk fagbevegelse (ETUC) å fokusere på trakassering på nettet.  ILO-konvensjonen mot vold og trakassering i arbeidslivet er et godt virkemiddel til å bekjempe nett-trakassering, mener ETUC.

 Spesielt under koronaen er det mange som jobber hjemmefra. ETUC mener at kvinner med hjemmekontor har et særlig behov for beskyttelse mot trakassering på nett.

– Kvinner som arbeider i Covid-frontlinjen er selvsagt veldig utsatt for smitte, men de er også særlig utsatte for trakassering ansikt til ansikt. De som jobber hjemmefra, opplever økt rakassering og vold i hjemmet, samtidig som mye av trakasseringen som før skjedde ansikt til ansikt, nå skjer på nettet, sier Esther Lynch.

Visegeneralsekretær i ETUC er irske Esther Lynch.

Hun er visegeneralsekretær i ETUC og leder ETUCs kvinnekomité.

ETUC er også bekymret for framveksten av arbeidsgivernes overvåking og kontroll av arbeidstakere som på grunn av pandemien sitter hjemme og jobber.

– Det er trakassering når man blir tvunget til å bruke arbeidsverktøy som er tilrettelagt for overvåking av arbeidsgiver, sier Lynch.

For å motvirke den nye trusselen oppfordrer fagforeningene i alle europeiske land til å ratifisere en ny internasjonal konvensjon som forebygger og håndterer nettmobbing og trakassering i arbeidslivet. Dette gjelder ILO-konvensjon nr 190 om trakassering og vold i arbeidslivet;

“Konvensjon nr. 190 beskytter mot alle former for vold og trakassering i arbeidslivet. Konvensjonen er basert på en bred forståelse av “arbeidslivet” som tar hensyn til nye arbeidsformer og at ikke alt arbeid foregår på en fysisk arbeidsplass. Konvensjonen dekker arbeidsrelatert kommunikasjon, inkludert de som er aktivert av informasjons- og kommunikasjonsteknologier.”

Konvensjonen, som trer i kraft neste år, er den første internasjonale arbeidsstandarden som tar for seg vold og trakassering i hele arbeidsvlivet. Myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere ble i 2019 enige om konvensjonen, og forpliktet seg med dét til å forbedre lovverk og komme med tiltak mot vold og trakassering i arbeidslivet.

– Selv om enkelte lover, retningslinjer og tiltak er på plass, er vold og trakassering på arbeidsplassen fortsatt et stort problem, spesielt for kvinner. Det er ikke tilstrekkelig effektive mekanismer på plass i dag for å forebygge og takle trakassering på nettet, og spesielt for å forhindre påtrengende overvåking, sier Ester Lynch.

Hun understreker at bedrifter og virksomheter generelt vet, eller kan enkelt finne ut, hvordan de skal håndtere trakassering på jobben, men må oppdatere sine retningslinjer slik at den også gjelder trakassering av de som arbeider hjemmefra.

– Trenden med mer hjemmekontor vil fortsette etter COVID-pandemien. Det er derfor viktig at ILO-konvensjonen ratifiseres så fort som mulig av alle land, sier Esther Lynch.

Norske myndigheter har ikke ratifisert konvensjonen, men det arbeides for at dette skal skje så fort som mulig.