– Løser ikke studentenes økonomi

I dag kom rapporten til Ekspertgruppen som har sett på studentenes situasjon. – Ekspertene har mange gode innspill, men jeg savner forslag som kan sikre studentenes økonomi, sier leder Iril Myrvang Gjørv i Unio-studentene.

Hun representerer 40.000 studenter, hvorav de største gruppene er lærerstudenter, sykepleierstudenter og politistudenter.

Myrvang Gjørv mener Ekspertgruppen foreslår mange gode tiltak som skal sikre studentenes psykiske helse videre.

– Blant annet trekker de fram økt kapasitet til det psykiske helsetilbudet, noe også Unio-studentene etterspurte i vårt innspill til ekspertgruppen. Men den økonomiske situasjonen til studentene vil i aller høyeste grad påvirke studentenes psykiske helse. Derfor mener vi at studentenes økonomi burde vært inkludert i rapporten, sier Myrvang Gjørv.

Hun understreker at de fleste studentene er avhengig av ekstrainntekter i løpet av studietiden, og at de er avhengige av inntekt den måneden i året de ikke mottar utdanningsstøtte.

– De studentene som har mistet jobben under krisa, mottar ingen støtte. Dermed blir de avhengige av hjelp fra familien for å klare seg økonomisk. Ikke alle har muligheten til dette. Vi mener derfor at den mest sosiale løsningen for å ivareta studenter med inntektsbortfall vil være å kompensere dette gjennom sentrale ordninger ved bruk av lånekassen, slutter Unio-studentenes leder Iril Myrvang Gjørv.

Pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet finner du her