Fra i dag jobber kvinner gratis ut året

I dag markerer vi Likelønnsdagen som et symbol på at kvinner fra denne datoen og ut året i prinsippet jobber gratis. Forskjellen i lønn er stabilt år etter år. – Kvinnedominerte yrker må opp i lønn. Ellers vil vi markere denne dagen i tiår etter tiår framover, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Fortsatt er det slik at kvinner bare tjener 87,6 prosent av det menn gjør. Basert på dette har Unio sammen med LO og YS regnet ut at fra 16. november jobber alle kvinner i prinsippet gratis ut året.

Forskerne peker på at hovedgrunnen til at det ikke er likelønn er at kvinnedominerte yrker lønnes systematisk lavere enn mannsdominerte yrker. Forhandlingssystemet sementerer lønnsforskjellene og det er liten vilje til å gjøre noe med det.

– Det er en stor samfunnsutfordring at yrker som hovedsakelig utføres av kvinner verdsettes lavere enn arbeid som hovedsakelig utføres av menn. Dette skjer til tross for at kravene til utdanning, kompetanse og ansvar er sammenlignbare, sier Lied.

Kvinner tar i større grad enn menn høyere utdanning, men det avspeiler seg ikke i lønna.

– Mens menn går til det private, tar kvinner fortsatt i stor grad jobber i det offentlige. Dette er yrker som samfunnet har stor bruk for og som har store rekrutteringsutfordringer. Det nytter ikke med applaus i lengden, skal vi klare å rekruttere flere sykepleiere og lærere, må lønna opp, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Lær mer på likelønn.no