Klart ja i uravstemningen i staten

Unio stat har fått et klart svar i uravstemningen. Over 80 prosent av de som stemte, stemte ja til resultatet i meklingen i det statlige området. – Det er et gledelig og tydelig resultat, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

81,7 prosent stemte ja.

Det var nesten 34 prosent som avla stemme, det er markant flere enn i 2018, da 14 prosent stemte. Stemmegivningen mellom ja og nei er nokså likt fordelt i alle forbundene, med unntak av Norsk sykepleierforbund der «bare» 61 prosent stemte ja.

Forhandlingsutvalget i Unio stat har enstemmig vedtatt det anbefalte meklingsforslaget som ny tariffavtale, og brev er oversendt Riksmekleren i dag.

–  Jeg hadde jo sett at flere ville stemme, men svaret er likevel så tydelig at vi ikke hadde noen problemer med å endelig vedta meklingsresultatet, sier Guro Elisabeth Lind.