Unios råd til Raja: Profesjonsutøvere trenger mer kunnskap og kompetanse om LHBTQ

Det er behov for mer kunnskap og kompetansepåfyll om mangfold i arbeidslivet. Det var Unios hovedbudskap på et innspillsmøte hos likestillings- og mangfoldsminister Abid Q. Raja i dag. Han ville ha innspill til den nye handlingsplanen for å fremme likestilling av LHBTQ-personer og personer med variasjon i kroppslig kjønnsuttrykk.

Regjeringen skal lage en ny handlingsplan for å fremme likestilling av lhbtq-personer og personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling for perioden 2021-2024. I den forbindelse møter kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja ulike miljøer for å få synspunkter på hva som bør prioriteres i planen. Unio stilte på dagens digitale innspillsmøte.

Unios hovedbudskap var knyttet til diskriminering i arbeidslivet.

– Det er behov for mer kunnskap, bevisstgjøring og holdningsendringer knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Kunnskap om utfordringsbildet for doble eller kanskje triple minoriteter er en betydelig utfordring, sa Unio-rådgiver Liz Helgesen på møtet.

Unio mener at planen bør inneholde:

  • kompetanseløft for mennesker som jobber med mennesker
  • kompetanseløft knyttet til lovverk, planverk og yrkesetiske retningslinjer
  • kartlegge kunnskap og bevisstgjøring i arbeidslivet – finn ut av hvor det bør legges inn ekstra innsats
  • Styrke lavterskel veiledningstilbud rettet mot arbeidsliv.

–  Flertallet av Unios grupper jobber med mennesker. Det dreier seg om profesjonsutøvere som har – og skal ha –  kunnskap om menneskers mangfold. Kunnskap som bidrar til at alle skal møtes på en trygg og åpen måte. Kunnskap er det beste våpenet i kampen mot diskriminering. Derfor foreslår Unio flere kunnskapstiltak, sa Helgesen.

Rosa kompetanse

I innspillene til planen trakk Unio også fram betydningen av en forsterket støttefunksjon rettet mot arbeidslivet. Unio har flere ganger benyttet seg av ressurspersoner fra Rosa kompetanse.

– Samlingene har vi utelukkende fått gode tilbakemeldinger på. De har bidratt til å gi aha-opplevelse og «hverdagspåfyll» til mange av våre tillitsvalgte, understreket Liz Helgesen.

Unio foreslår at denne type tilbud rettet mot arbeidslivet forsterkes.

Handlingsplanen skal være klar i midten av 2021. Unio er invitert til å delta i referansegruppa for utarbeidelse av planen.