Ny leder i Det Norske Diakonforbund

På generalforsamlingen i Det Norske Diakonforbund 22. oktober 2020 ble Asbjørn Sagstad valgt til ny leder.

 

Han etterfølger Randi Bergkåsa, som ble takket av etter 9 år som leder for DNDF.

Asbjørn Sagstad er til daglig seniorrådgiver i Stiftelsen CRUX. CRUX tilbyr tjenester innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling, oppfølgingstjenester under og etter soning, eller behandling. Stiftelsen driver også tilbud for utviklingshemmede.