Brudd i lønnsforhandlingene i kirken

Unio KA valgte, sammen med Kirkelig undervisningsforbund, å bryte lønnsforhandlingene med KA i dag. Oppgjøret går nå til mekling.

 

– Arbeidsgiver KA har i sin kommunikasjon i forhandlingene vært opptatt av både kompetanse og rekruttering. Det er vanskelig for oss å kjenne dette igjen i de tilbudene de har kommet med. Vi opplever at KA verken verdsetter våre medlemmer ansatt i fellesrådene eller prestene i Den norske kirke. For en kirke som sårt trenger å både beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft til mange ulike stillinger er dette en dårlig måte å behandle de ansatte på, sier en skuffet Kristian Mollestad, Unio KAs forhandlingsleder.

– KA’s tilbud til lønnstillegg for Unios medlemmer i fellesråd og menigheter var under det som er gitt i sammenlignbare tariffområder. Det kunne vi ikke akseptere, sier forhandlingslederen.

For å sikre framtiden

Unio KA ønsket også at ansatte med fem års utdanning (fire års utdanning og et års nødvendig tilleggsutdanning) i fellesråd og menigheter skal få et løft ved å bli innplassert i ny lønnsgruppe (4b) som ble opprett for to år siden.

Mollestad forteller at Unio KA var tydelige på at tariffpartene nå måtte benytte sjansen til å sikre lønnsnivået for prester for framtiden.

– Uten den endringen vi har krevet synker garantilønnsnivået med 40-60 000 kroner fra høsten 2021. Arbeidsgiver vil ikke komme oss i møte og det er vanskelig å forstå det som noe annet enn at de ikke vil gi nye prester samme lønn som dagens prester. Det kunne vi ikke akseptere, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Her er protokollen

KA er arbeidsgiverorganisasjon for om lag 450 kirkelige virksomheter.

Oppgjøret går nå til mekling. Dato for mekling i KA-oppgjøret er satt til 10.-11.desember

 

Les også : Nødvendig med rekruttering

Mer om utvalget her