Bli med oss å markere Likelønnsdagen 16. november!

Unio markerer Likelønnsdagen den 16. november som et symbol på at kvinner fra denne datoen og ut året i prinsippet jobber gratis.

Fortsatt er det slik at kvinner bare tjener 87,6 prosent av det menn gjør. Derfor markerer Unio Likelønnsdagen sammen med de andre arbeidstakerorganisasjonene den 16. november for å markere at fra denne dagen jobber alle kvinner gratis ut året!

Hovedgrunnen til det vedvarende likelønnsgapet er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og verdsettinga av kvinnedominert sektor.

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og lav verdsetting av kvinnedominert sektor går i stor grad ut over dem med høyere utdanning i offentlig sektor, som for eksempel de store gruppene – lærere, sykepleiere og barnehagelærere. År etter år viser tallene at de med en høyskole- eller universitetsutdannelse på 3 år eller mer i offentlig sektor får 80 prosent av hva de får betalt i tilsvarende mannsdominerte yrker i privat sektor.

Det kollektive norske forhandlingssystemet – den såkalte frontfagmodellen – bidrar i høy grad til å opprettholde kjønnsgapet i lønnsforskjellene. Dette er forskerne samstemte i. Det norske lønns- og forhandlingssystemet ble dannet i tiden før kvinnene inntok arbeidsmarkedet for alvor. Likelønnskommisjonen (NOU 2008: 6) påpekte av dette systemet i beste fall sementerer lønnsgapet mellom kvinner og menn.

Unio jobber for å forbedre fronfagsmodellen slik at samfunnskritiske og kvinnedominerte yrker som krever høyere utdanning verdsettes bedre!

Kvinnedominerte yrker må opp i lønn om vi skal få gjort noe med at kvinner tjener mindre enn menn!

Se vår nettside www.likelønn.no for mer informasjon.

Hør vår podkast og se vår film om likelønn, og vær med å markere uretten det er at kvinner tjener mindre enn menn!

Du kan også lytte til NRKs Studio 2 som har plukket opp temaet etter at den danske programlederen Sofie Linde snakket om mangelen på likelønn i sin utmerkede tale. Likelønn var faktisk Lindes hovedtema ved siden av seksuell trakassering, som jo ble det som ble trukket fram i ettertid og som har skapt en metoo-bølge i Danmark.

Studio 2-innslaget finner du her
(klikk på tidspunkter og finn innslaget #metoo og likelønn?)