Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning

I morgen lanseres en kampanje mot arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser. Dette er starten på en EU-kampanje som er ment å forebygge og forhindre at arbeidstakere utvikler muskel- og ryggplager på jobb.

Den europeiske kampanjen «Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning» varer i to år, og lanseres i Norge med et webinar fredag 23. oktober.

Det er Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt og partene i arbeidslivet som samarbeider om kampanjen.  Unio-forbundene Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund representerer Unio i prosjektgruppa for kampanjen.

Muskel- og skjelettlidelser er sammen med lettere psykiske lidelser hovedårsaken til sykefravær i Norge. Det gir nedsatt livskvalitet, og har konsekvenser både for den berørte, arbeidsplassen og samfunnet.  Målet med kampanjen er å gi nyttige tips og informasjon som forhindrer plager og sykdom.

Her finner du lenke til påmelding til webinaret

Du finner mer informasjon på nettsidene til Fysioterapeutforbundet og Ergoterapeutforbundet