Mekling for Utdanningsforbundet og NSF i KS-området

Sentralstyret i Utdanningsforbundet og forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund godkjente ikke forhandlingsresultatet i lønnsoppgjøret med KS i kommunene.

Oppgjørene går til mekling. De respektive uravstemningene blant medlemmene ga et nei-flertall, blant dem som stemte.

En tredjedel av Utdanningsforbundets medlemmer i KS-området valgte å stemme ved uravstemningen. Av disse stemte 58,5 prosent nei og 41,5 prosent ja.

Det betyr at 19,4 prosent av Utdanningsforbundets medlemmer i KS stemte nei. 13,8 prosent stemte ja til forhandlingsresultatet – mens majoriteten, 66,8 prosent, ikke stemte.

I overkant av 40 prosent av medlemmene i Norsk Sykepleierforbund valgte å avgi stemme i uravstemningen. Av dem sa 95 prosent nei til forhandlingsresultatet i lønnsoppgjøret i KS-området.

Det vil si at om lag 38 prosent av medlemmene i Norsk Sykepleierforbund stemte nei til forhandlingsresultatet.

Mekling skjer 20. og 21. november.

Hverken meklingene eller eventuelle konflikter vil være i regi av Unio.