– Nær løsning – eller konflikt i lønnsoppgjøret ?

Mens det mekles i lønnsoppgjørene får vi mange spørsmål om hvordan det går i meklingene, men det er ikke mye annet vi kan si, enn at “arbeidet pågår for å finne en løsning”. Mange synes det er merkelig, men det har sin grunn.

 

– Hvor får vi informasjon om hvordan det går med lønnsforhandlingene? Det er ingen ingen informasjon her og ingenting på nettsidene. Skal vi være engasjert i en eventuell streik – eller ?

– Nær løsning – eller konflikt? Det var mye hemmelighetskremmeri, dette her !

– Blir det streik ? Blir det enighet snart ?

Det er noen reaksjoner vi har fått, mens meklinger i lønnsoppgjørene pågår.

Nå mekles det både for medlemmene i Unio stat og Unio Oslo kommune. Meklingsfristen er klokken 24.00 natt til torsdag.

Dessverre kan vi ikke hjelpe med å slukke all informasjonstørsten akkurat i den situasjonen.

 

Forhandlingsleder i Unio Stat, Guro Elisabeth Lind, får ikke si noe fra meklingen i statsoppgjøret. Loven gjelder alle parter.  Foto: Forskerforbundet

Loven påbyr å holde munn

Bestemmelsene om taushetsplikt finnes i arbeidstvistloven, paragraf 23.

Loven gjelder også for meklinger etter tjenestetvistloven, altså både for kommuneansatte og statsansatte som omfattes av mekling nå. Når det er mekling, så blir arbeidsgivernes og arbeidstakernes representanter i lønnsforhandlinger, såvel som Riksmeklerens representanter og myndigheter, pålagt taushet om meklingen.

Dette skjer fra de møtes hos Riksmekleren, etter brudd i ordinære lønnsforhandlinger. For Unios grupper i mekling skjedde det da de troppet opp hos Riksmekleren.

Fra da av er det Riksmekleren som uttaler seg om situasjonen, helt til det blir en løsning, enighet eller brudd.

Forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune. Her sammen med nestleder i utvalget, Bård Eirik Ruud. Foto: Stig Brusegard.

Skal gi partene frihet

Begrunnelsen for den strenge og omfattende taushetsplikten er nettopp at partene skal kunne ha tillit til at det som forhandles under mekling forblir fortrolig.

Riksmeklerens oppgave er å jobbe for å unngå streik.

Taushetsplikten bør etter meklingsinstitusjonens syn håndheves effektivt, da slike utspill umiddelbart kan sette meklingen i fare, og derved vanskeliggjøre mulighetene for å finne frem til en minnelig løsning som sikrer arbeidsfreden.” skriver Riksmekleren på sine nettsider.

Gjelder alle involverte

Taushetsplikten inkluderer også dem som opptrer på vegne av parter, eller dem som er rådgivere for parter i meklingen, samt meklingsinstitusjonens medarbeidere.

Altså alle de som har adgang til opplysningene som deles i meklingene. Taushetsplikten er heller ikke begrenset til meklingsmøtene.

 

Les mer om loven her

Taushetsplikten omfatter alle typer meklingsaktiviteter fra første kontakt, til meklingen er avsluttet. Det vil si alt som ble sagt og delt fra 23. september for meklingene i både Oslo kommune og staten for Unios del.

Taushetsplikten omfatter alle som har deltatt i meklingen uansett hvor lenge de har deltatt i meklingen eller på hvilken måte, enten det er ved fysisk tilstedeværelse i meklingslokalene eller for eksempel på telefon eller elektronisk kommunikasjon, som Teams eller Zoom.