Brøt takstforhandlingene for første gang

Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund valgte å gå til brudd i takstforhandlingene torsdag. Det er første gang det blir brudd siden departementet, KS og fysioterapeutene har gjennomført de årlige forhandlingene.

– Organisasjonene har valgt å bryte takstforhandlingene med staten fordi det ikke er noen reelle forhandlinger, men kun diktat fra statens side. Det er bedre å bryte forhandlingene, enn å bli brukt som alibi for å ha støttet et resultat vi ikke har fått forhandle på, og som vi ikke mener er godt nok, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund.

Hovedårsaken til bruddet er en lavere inntektsvekst enn det som har vært skriftlig avtalt mellom staten, KS og organisasjonene. Statistisk sentralbyrås inntekts- og kostnadsundersøkelse har påvist en lavere inntektsvekst enn avtalt, for perioden 2014–2018. Staten er ikke villig til å kompensere for tapt inntektsvekst.

Det er alvorlig og bidrar til forringelse av en kommunal helsetjeneste, mener organisasjonene.

Måtte stenge

Fysioterapeuter og manuellterapeuter måtte på grunn av koronasituasjonen stenge instituttene sine i midten av mars.

Seks uker nedstenging gikk ut over mange pasienter, som nå har fått dårligere funksjon.

Etter at instituttene igjen kunne åpne, har terapeutene jobbet langt utover normal arbeidstid for å forsøke å hjelpe pasientene til å ta igjen tapet, samt forhindre ytterligere funksjonsreduksjon.

Offentlig helsetjeneste

Fordi avtaleterapeutene er en del av den offentlige helsetjenesten, mener organisasjonene det er urimelig at det økonomiske tapet terapeutene er påført som en følge av koronapandemien, skal dekkes av dem alene.

Her handler det ikke om å beskytte selvstendig næringsvirksomhet, det handler om å opprettholde en offentlig kommunal bærekraftig og levedyktig helsetjeneste. En redusert tjeneste har vist seg å ramme pasientene hardt.

Organisasjonene krevde å få kompensasjonsordning for pålagt karantene og smittevern, men ble avvist også på dette.