Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er prolongert

– Jeg er skuffet over at vi ikke kom i mål med en ny avtale sier Svein Kvammen, forhandlingsleder for Unio.

I natt endte forhandlingene med at Samfunnsbedriftene og Unio og de andre arbeidstakerorganisasjonene prolongerte Hovedtariffavtalen.

– Arbeidsgiver innfridde i utgangspunktet vårt viktigste krav, overflytting av revisorer til gruppe 2. Vi opplevde også tidvis fremdrift på andre temaer i forhandlingene. Likevel ender partene opp med en ren prolongering av avtalen fra 2018 som resultat, og med dette ingen overflytting av revisorene, sier Kvammen.

For ansatte i gruppe 1 gis det ingen lønnstillegg. Rammen for oppgjøret i gruppe 1 er anslått til 1,8 prosent. Dette tilsvarer summen av overheng og glidning.

For ansatte i gruppe 2 gjennomføres ordinære lokale forhandlinger.

Protokollen ligger her 

Samfunnsbedriftene organiserer nær 540 kommunalt eide bedrifter i en rekke bransjer, i tillegg til stiftelser og ideelle bedrifter.

 

Les mer om lønnsoppgjøret 2020