Ber regjeringen diskutere alvoret i kommunene

Koronapandemien har økt behovet for bemanning i kommunene, samtidig som andre tjenester og oppgaver skal tilbys som vanlig. Arbeidslivets parter ber regjeringen diskutere bruk av kommunenes ressurser sammen med dem. – Gjennom tilbakemeldinger fra våre kontakter i kommunene vet vi at mange ansatte er utsatt for press og stress. Dette kommer til å vare. Det må de som skal yte tjenester i kommunene også, sier leder Steffen Handal i Unio kommune.

Kommune-Norge er organisert etter hensynet til smittevern. Beredskapen er på gult nivå.

Arbeidslivets parter peker på det høye trykket på kommunesektoren i koronapandemien og uroer seg for tiden som kommer.

For mange kommuner er situasjonen presserende.

Nå ber Unio og de andre partene i kommunene om en diskusjon på toppnivå om hva kommunene skal prioritere, gitt de ressursene kommunene har.

– Mange ansatte står i vanskelige situasjoner på jobb. Det kan være å jobbe for mye. Å ha tilstrekkelig bemanning er viktig. Det tærer på fysisk og psykisk for dem som står i spennet mellom egne begrensninger og publikums behov for viktige tjenester i denne tiden, sier Steffen Handal.

Vil diskutere med regjeringen

Unio, LO, YS, Akademikerne og arbeidsgiver KS ber statsminister Erna Solberg om at partene i kommunal sektor og de mest berørte statsrådene samles og diskuterer saken.

En side ved situasjonen er hvordan statlige forventninger og krav kan tilpasses situasjonen i kommune-Norge.

Partene har sendt felles brev til statsministeren, der de ber regjeringen ta initiativ til et felles møte.

Flere krav gir store utfordringer

Partene vil diskutere ressursbruk i kommunene med regjeringen. Her fra starten på lønnsoppgjøret. Fra venstre : Leder Lizzie Ruud Thorkildsen i YS kommune, leder Steffen Handal i Unio kommune, arbeidslivsdirektør i KS Tor Arne Gangsø, leder Mette Nord i LO kommune og leder Jan Olav Birkenhagen i Akademikerne kommune.

“Kommunene og fylkeskommunene skal sikre at både ansatte og tjenestemottakere unngår smittefarlige situasjoner og terskelen for å holde seg hjemme ved mulige symptomer skal være lav. Krav til renhold er forsterket. Det er stilt store krav til kapasitet for testing og smittesporing.

Samtidig skal det ordinære tjenestetilbudet opprettholdes fullt ut, og i noen tilfeller også utvides sammenlignet med hva som ville vært tilfelle i en mer normal hverdag. I sum skaper dette store utfordringer for både kommunene og fylkeskommunene som organisasjoner og arbeidsgivere, og for de ansatte.

Sektoren har mange og store arbeidsoppgaver som forventes å øke både i omfang og kompleksitet, og det er avgjørende at vi som samfunn innretter oss slik at vi sikrer nødvendig arbeidskraft”, heter det i brevet til statsministerens kontor.

 

Les brevet her