Nordisk fagbevegelse avviser lovregulert minstelønn

Fristen for å uttrykke sin mening om europeisk minstelønn gikk ut 4. september. Nordisk fagbevegelse fortsetter påvirkningsarbeidet mot EU-kommisjonens forslag og har sendt brev og høringssvar til EU.

Flertallet i europeisk fagbevegelse støtter forslaget til EU, mens nordisk fagbevegelse er del av mindretallet som mener forslaget kan få ødeleggende konsekvenser for arbeidsliv og partenes autonomi.

Nordisk fagbevegelses brev til EU-kommisjonen

Nordisk fagbevegelses høringssvar til EU-kommisjonen

 

Les også:
Unio sier nei til lovfesting av minstelønn