Lønnsforhandlingene i gang i kommunene

I dag leverte Unio kommune sitt første krav til forhandlingsmotpart KS, og krever blant annet reallønnsvekst og rett til permisjon med lønn for nødvendig utdanning eller videreutdanning.

– Årets lønnsoppgjør er et unntaksår, men vi forventer at alle får reallønnsvekst. Derfor krever vi et prosentvis tillegg til alle. Selv om kaken i år er liten, skal vi minst ha vår del av den, slår leder i Unio kommune, Steffen Handal, fast ved åpningen av årets forhandlinger i KS-området.

Unio prioriterer sentrale tillegg i årets oppgjør.

Bekymret for stram økonomi

På grunn av koronapandemien ble oppgjøret utsatt i vår. Mye har skjedd i norsk økonomi og Unio er bekymret for at stramme økonomiske rammer de siste årene gjør at kommunene ligger bakpå i satsinger som ønskes gjennomført. En velfungerende kommunal sektor er en viktig buffer for norsk økonomi og for å unngå en ny nedstengning av samfunnet.

Alle må ta inn over seg at det er store problemer i norsk økonomi som følge av koronapandemien og nedstengningen som har vært.

– Det har ført til at også vi har vært nødt til å justere ned de ambisjoner og krav vi hadde i vinter. Det er ikke enkelt, understreker Handal.

Mange har forventninger

Svært mange nordmenn har gjennom koronakrisen sett den store og samfunnskritiske betydningen våre medlemsgrupper har. Lærere i skoler og barnehager, sykepleiere og andre helsearbeidere har virkelig vist hvor viktige de er for fellesskapet og for samfunnet.

–  Mange av våre medlemsgrupper, både lærere og sykepleiere, har gjennom koronakrisa fått velfortjent ros og applaus, og det er mange som har forventinger om at den ekstra innsatsen skal gi ekstra lønn, sier Steffen Handal.

I tillegg er det godt dokumentert at samfunnet står foran store rekrutteringsutfordringer for våre yrkesgrupper. Nylig ble det klart at 15 prosent av de som jobber som lærere i grunnskolen og 20 prosent i videregående ikke har lærerutdanning. Det mangler i dag 6000 sykepleiere og behovet er økende.

Rekrutteringsutfordringene må løses

Den økonomiske situasjonen i landet åpner likevel ikke for å fremme differensierte krav som er egnet til å kompensere for dette i år. Unio krever derfor at den disponible rammen ved årets oppgjør gis som generelt prosentvist tillegg for alle grupper.

Unio krever også at de som tar nødvendig utdanning eller videreutdanning skal gis rett til permisjon med full lønn under utdanningen. Dette er et viktig krav for å sikre et helt nødvendig kompetanseløft for kommunene.

– De store rekrutteringsutfordringene vil ikke bli løst i dette lønnsoppgjøret. Men de vil likevel ikke bli borte. Arbeidsgiverne har sammen med nasjonale myndigheter et stort ansvar for å finne en løsning i kommende lønnsoppgjør, sier Handal.

Unio vil også løfte helsefremmende arbeidstidsordninger og behovet for endringer i dagens tariffestede arbeidsvilkår inn i forhandlingene.

Unio kommune krever:

  • et generelt prosentvist tillegg
  • at garantilønnsnivåene i tabellen heves tilsvarende
  • rett til permisjon med lønn for nødvendig utdanning/videreutdanning
  • et forsterket partsarbeid om helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø som faktisk kan bidra til å få ned sykefraværet og øke avgangsalderen

Her er Unios krav til arbeidsgiver KS

Frist for partene til å bli enige er 15. september klokken 24.

 

Følg lønnsoppgjøret 2020 her