Ny nedgang i realinntekten til alderspensjonistene

– Regjeringen tviholder på reguleringsregimet for alderspensjonene. Årets trygderegulering gir derfor nok en gang reell nedgang i inntektene til pensjonistene, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Orskaug har ledet Unios delegasjon i trygdedrøftingene.

– Regjeringen tviholder på reguleringsregimet for alderspensjonene. Årets trygderegulering gir derfor nok en gang reell nedgang i inntektene til pensjonistene, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

– Siden 2014 har dagens regulering gitt en gjennomsnittlig alderspensjon over 9000 kroner mindre enn om reguleringen hadde blitt gjennomført direkte med gjennomsnittet av pris- og lønnsveksten, slik Stortingets intensjon var da Pensjonsreformen ble vedtatt. Samlet beløper dette seg til 8,5 milliarder kroner som regjeringen har kunnet bruke på andre formål, som lettelser i formuesskatten og veibygging, sier sjeføkonomen.

Resultatet av årets regulering :

Grunnbeløpet øker med 1,50 prosent eller 1 493 kroner til 101 351 kroner fra 1. mai 2020.

Ny minstepensjon blir 204 690 kroner.

Grunnbeløpet vil ha en årsvekst fra 2019 til 2020 på 2 prosent, mens minstepensjonene vil øke med 2,75 prosent på årsbasis.

Dette er klart etter trygdeoppgjøret ble avsluttet i dag, 2. september 2020.

Nedgang på 0,2 prosent

Beregningene i tabell 2 viser forventet realinntektsutvikling for alderspensjonistene når forutsetningene for lønns- og prisvekst i 2020 settes lik anslagene i frontfagsramma på 1,7 prosent, og TBUs KPI-anslag fra august på 1,4 prosent på årsbasis.

Dette gir en nedgang i realinntekten for alderspensjonistene på 0,2 prosent.

Tabell 2: Nedgang i realinntekt for alderspensjonistene i 2020

Frontfaget/TBU
Forventet lønnsvekst 20201,7 pst.
+ etterregulering for lavt anslått lønnsvekst i 20190,3 pst.
– underregulering (0,75 pst) i forhold til lønnsvekst 2020-0,8 pst.
– forventet prisvekst 2020-1,4 pst
Forventet realinntektsøkning 2020-0,2 pst.

 

Se Unio-notat om Trygdeoppgjøret 2020 her

Unio ønsker å endre måten pensjon reguleres på