Støtter hviterussisk fagbevegelse

Gjenvalget av Aleksandr Lukasjenko som Hviterusslands president den 9. august kan minne om et skoleeksempel på demokrati-skuespill. Reaksjonene i etterkant har vist kraften i folkelig motstand.

Lukasjenko har styrt landet siden 1994. Han er kjent for å slå hardt ned på opposisjonen, og omtales ofte som Europas siste diktator. Myndighetenes voldelige mottiltak til fredelige massedemonstrasjoner i Hviterussland etter valget har skapt sterke reaksjoner.

Norske myndigheter må protestere

– Det er positivt at EU har vært så tydelig i sin fordømmelse av hva som skjer i Hviterussland. Nå er det viktig at norske myndigheter følger opp dette sporet, sier internasjonal sekretær i Unio, Liz Helgesen.

– Det er positivt at EU har vært så tydelig i sin fordømmelse av hva som skjer, samt signalisert sanksjoner. Det er viktig at norske myndigheter følger opp dette sporet, sier internasjonal sekretær i Unio, Liz Helgesen.

– Gjennom den globale fagbevegelsen har vi fulgt situasjonen i Hviterussland over flere tiår. Unio har deltatt på utallige diskusjoner der brudd på menneskerettigheter og forfølging av fagforeningsmedlemmer har vært tema. Historiene er mange og alvorlige.

Støtte til fagorganisasjonene

Frie fagorganisasjoner har ofte vært sentrale aktører i demokratiseringsprossesser. BKDP har en slik rolle i Hviterussland. Nå står de midt i stormen. De fører an i kampen for nyvalg og en ny start for demokrati i landet. En samlet nordisk, europeisk og global fagbevegelse gir sin støtte til arbeidet BKDP gjør.

– Den enorme mobiliseringen er et uttrykk for at tiden er overmoden for et regimeskifte. Unio støtter helhjertet budskapet som er sendt til hviterussiske ambassader i Norden og den europeiske fagbevegelsens budskap til EU, sier Helgesen.