Startskuddet gått for årets forhandlinger

Unio og Spekter er nå i gang med de innledende forhandlingene for medlemmer i de ulike avtaleområdene i Spekter.

Tradisjonelt forhandles det ikke om penger i denne runden for Unios medlemmer. Kun innholdet i overenskomstens del A, områdeinndeling og frister for videre forhandlinger er tema.

Nærmere informasjon om disse forhandlingene kommer senere.