Ny leder for Unio-studentene

Kent Hanssen er valgt til nestleder i Unio-studentene.

Iril Myrvang Gjørv er valgt som ny leder i Unio-studentene. Kent Hanssen er valgt til nestleder.

Iril er nestleder i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Kent er nestleder i NSF-student.

Unio-studentene er et samarbeidsforum for studenter som tilhører Unios medlemsforbund. De representerer 35.000 studenter. De gir råd og innspill til Unio i utdanningssaker, og forsøker fortløpende å være høringsinstans for utspill fra politisk nivå, noe som krever et godt samarbeid opp mot både Unio og de ulike medlemsorganisasjonene i Unio.

Lederen i Unio-studentene møter på Unios styremøter.