Ny medarbeidar i Unio

Unio har tilsett Eli-Karin Flagtvedt i sekretariatet.

Flagtvedt har hovedfag i samanliknande politikk frå Universitetet i Bergen og har jobba i Kunnskapsdepartementet dei siste åra. Ho har og jobba i Utdanningsdirektoratet.

Ho deltok i sekretariatsarbeidet med Lied-utvalget , som leverte den siste rapporten om vidaregåande opplæring i fjor.

Flagtvedt byrjar i løpet av hausten.