I dag hyller vi offentlige tjenester og dere som jobber der

I dag er det FN-dagen for offentlige tjenester og sjelden har det vel vært større grunn til å feire alle dem som holder samfunnet vårt oppe og i drift. – Koronakrisa har vist oss at de offentlige tjenestene er helt avgjørende for samfunnet, for liv og helse. De som jobber der er kritiske for vår beredskap og sikkerhet, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

 

Som leder i Unio har hun blitt utrolig imponert over viljen og evnen offentlig ansatte har vist til å takle krisa pandemien brakte med seg.

– Koronakrisa har vist oss at de offentlige tjenestene er helt avgjørende for samfunnet, for liv og helse, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– Helsearbeidere har stått i krevende smittesituasjoner for å redde liv. Andre har jobbet digitalt hjemmefra for å sikre at de som mistet jobbene sine likevel fikk stønader fra felleskassa. De har holdt i gang utdanningstilbud og barnehager, og stått på, med stadig endringer underveis i krisa. Mange andre yrker har også bidratt, men offentlig ansatte har tatt et særlig ansvar i koronakrisa. De fortjener langt mer enn en hyllest, sier Ragnhild Lied.

Helsearbeidere har stått i krevende smittesituasjoner for å redde liv. I dag er det offentlig ansattes dag over hele verden. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Unio har også registrert at det var mangler i det offentlige tjenstetilbudet da koronakrisa kom til landet.

– Vi tar derfor til orde for å styrke det forebyggende arbeidet i offentlig tjenesteproduksjon. Det vil spare penger på sikt og styrke beredskapen for hele samfunnet, sier Lied.

– Offentlige tjenester er sentrale i å bygge og opprettholde samfunn

FN-sambandet i Norge står for den offisielle, norske markeringen av dagen for offentlige ansatte i hele verden.

Offentlige tjenester dekker over en rekke tjenester vi er avhengige av i vårt daglige liv. Det kan være utdanning, helsetjenester, henting av avfall, veibygging og politi. Det er tjenester som skal sørge for at felles oppgaver blir løst og sikre at felles verdier blir ivaretatt.

De har holdt i gang utdanningstilbud  og stått på, med stadig endringer underveis i krisa. Landets lærere er blant mange offentlige ansatte som feires i dag. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

“Offentlige tjenester fra stat og kommune står derfor helt sentralt i arbeidet med å bygge og opprettholde et samfunn. De bidrar til omfordeling gjennom å kreve inn skatter og avgifter for å finansiere sosial- og trygdeordninger.

De skal også sørge for en bærekraftig økonomi og beskyttelse av miljøet. Offentlige tjenester spiller derfor en viktig rolle i å oppnå FNs bærekraftsmål ” skriver FN-sambandet i anledning dagen.

Mange barnehageansatte ble omdisponert til andre, viktige jobber i det offentlige da barnehagene måtet stenge.

Dagen hedrer de menneskene som jobber i offentlig sektor verden rundt, og oppfordrer unge mennesker til å vurdere en karrière i det offentlige.

FNs dag for offentlige tjenester ble for første gang feiret i 2003.

 

Flere saker om koronapandemien her.