Unio markerer Pride 2020

Det blir ikke Pride-fest i Oslos gater i 2020. Festen og protesten er lagt til nettet. Unio markerer Pride 19.–28. juni.

Det er mange grunner til å markere Pride, men i år er det antakelig ekstra viktig.

– I en tid med isolasjon og uro, trenger vi å støtte oss til årets Pride-budskap «kjærlighet over alt uansett», sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Fagorganisering er et virkemiddel for makt og innflytelse, basert på solidaritet, demokrati og likeverdighet. Dette forplikter. Likestilling står sentralt i Unios politikk. Kjønnslikestilling har stått sentralt, men Unios likestillingspolitikk favner bredere. Retten til å være den du er og rett til et arbeidsliv fritt for diskriminering er en kampsak for Unio nasjonalt og internasjonalt.

– Unio markerer Pride fordi Pride treffer Unio og fagbevegelsens kjerneverdier. Pride viser mangfoldet og Unio er opptatt av å spre kunnskap om hvordan vi ivaretar mangfold og LHBTI-rettigheter i arbeidslivet, sier Ragnhild Lied.

Her melder du deg på digitalt frokost-seminar: Pride på jobben

Pride feires og markeres digitalt i år. Fra 19-28 juni er det digitale sendinger og Pride-talks gjennom hele uka. Paradeshowet sendes digitalt på vierlive lørdag 27.juli. Hold deg oppdatert på OsloPride.