Gratulerer med dagen!

Unio gratulerer alle med grunnlovsdagen! – Med idealene om frihet, likhet og brorskap skal vi feire nasjonaldagen. Og det er med de samme idealene høyt hevet vi skal komme ut av krisen vi er inne i, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Korona-restriksjonene er fortsatt strenge, det blir ikke den feiringen vi er vante med. Men desto større grunn til å ta en fot i bakken og tenke over hvor heldig stilt vi er i Norge, tross alt, mener Lied.

– Vi bor i et fritt land med ytringsfrihet og en stor grad av likhet. Likevel skal vi være oppmerksomme på at ulikhet kan forsterkes i krisetider og utsatte grupper kan lett bli enda mer utsatte, sier Lied.

Krisen har også vist hvor mye det betyr at myndighetene samarbeider med arbeidslivets organisasjoner.

– Vi er heldige som har et fungerende partssamarbeid. Sammen finner vi kompromisser og løsninger. Det er en stor del av vårt demokrati som vi hyller i dag, sier Ragnhild Lied.