Kompetansereformen «Lære hele livet»: – Viktig med fagutvikling arbeidslivet ut

Et hovedmål med  kompetansereformen «Lære hele livet» er å gå bort fra et system der vi er ferdig studert i ung alder, til et system der arbeidstakerne utdanner seg gjennom hele arbeidslivet. – Dette er noe vi har jobbet for i flere år. Ikke minst er kontinuerlig fagutvikling viktig for ansatte i sentrale velferdstjenester som utdanning og helse, kommenterer Unio-leder Ragnhild Lied.

Kompetanseheving er svært viktig for de som mangler grunnleggende ferdigheter eller for de som trenger faglig påfyll eller omskolering i et omskiftelig arbeidsmarked.

– Det ser vi ikke minst nå i forbindelse med korona-krisen. Men også de i mindre utsatte yrker, de med høyere utdanning og profesjonsutdanning må og skal lære hele livet. De opplever at faget deres er i stadig utvikling. Derfor er kontinuerlig fagutvikling viktig gjennom hele arbeidslivet, forklarer Lied.

Statsminister Erna Solberg og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim la fram kompetansereformen i dag. De understreket at reformen hadde to hovedmål: at ingen skal gå ut på dato grunnet manglende kompetanse, og den skal bidra til å tette gapet mellom hva arbeidslivet trenger og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har.

Utdanningssystemet skal tilpasses for mer «fleksible utdanningsløp» til alle som ønsker kompetansepåfyll. Universiteter, høyskoler og fagskoler skal gjøres mer tilgjengelige for voksne. Fagskolene skal for eksempel kunne tilby kortere yrkesrettede utdanninger. Men også de med høyere utdanning skal få et større tilbud av videreutdanningsmuligheter.

– Det er godt å se at regjeringen har store ambisjoner på vegne av universitetene og høyskolene og at livslang læring skal få en mer sentral plass. Da forventer jeg at ambisjonene vil bli fulgt opp økonomisk gjennom økte bevilgninger til sektoren, sier Ragnhild Lied.

Stortingsmeldingen kommer også med forslag om å styrke fylkeskommunenes kompetansepolitiske ansvar, og pålegger fylkeskommunene å tilby karriereveiledning for innbyggerne. Den legger vekt på å videreføre og videreutvikle samarbeidet med partene i arbeidslivet.