Arthur Svenssons pris til chilenske Barbara Figueroa

Unio gratulerer den chilenske fagforeningslederen Barbara Figueroa som i dag er tildelt Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter. Hun var tillitsvalgt i lærerforbundet Colegio de Profesores før hun ble den første kvinnen og den yngste fagforeningslederen noen gang for hovedorganisasjonen CUT.

Figueroa hadde en ledende rolle i de store demonstrasjonene i 2011 mot privatisering og kommersialisering av utdanning i Chile. Gjennom dette arbeidet ble det skapt en sterk allianse mellom fagbevegelsen og studentbevegelsen, og i 2012 ble hun valgt til leder av CUT.

Prisen er på NOK 500.000. Halvparten går direkte til prisvinner og et tilsvarende beløp settes av til oppfølgingsarbeid knyttet til prisvinneren eller nærliggende prosjekter.

Bakgrunn:

Høsten 2019 var det store demonstrasjoner i Chile. Demonstrasjonene startet som en protest mot økte billettpriser på kollektivtransport. Dette utviklet seg til å bli den største sosiale og politiske krisen i Chile siden diktaturet.

Barbara Figueroa og CUT var sentrale i den sosiale bevegelsen Mesa Unidad som sammen med andre organisasjoner fikk flere millioner chilenere ut i gatene. Denne brede alliansen mellom fagbevegelsen, studentbevegelsen og andre sosiale grupper krevde økt minimumslønn, pensjonsreform, kortere arbeidsuke, styrking av grunnleggende arbeidstakerrettigheter og nedsettelse av en grunnlovsgivende forsamling.

Myndighetene i Chile svarte på opprøret med å innføre unntakstilstand. Tusenvis av demonstranter ble arrestert og såret, og minst 26 ble drept av sikkerhetsstyrkene. Menneskerettighetsorganisasjoner rapporterer om innskrenkninger av menneskerettigheter og vanskeligere forhold for pressen. Barbara Figueroa og flere andre fagforeningsledere blir trakassert og overvåkes av etterretningstjenesten.

I begrunnelsen for å tildele Arthur Svenssons pris til Figueroa heter det:

Den chilenske hovedorganisasjonen CUT har gjennom en kombinasjon av massemobilisering og forhandlinger oppnådd økt minstelønn og redusert arbeidsuke tross stor politisk motstand. Barbara Figueroa er den eneste kvinnelige lederen blant landsorganisasjonene i regionen og har arbeidet for å gjøre CUT til en mer vital og åpen organisasjon.

Barbara Figueroa er en verdig vinner av «Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter». Hun har vist stort mot, gjennomføringskraft og er et forbilde for mange. Hun har gått i spissen for en mer åpen, vital og transparent fagbevegelse samtidig som hun har forsterket CUT som en sosial-politisk fagbevegelse med tette bånd til andre sivilsamfunnsorganisasjoner. Hun kan også bane vei for nye kvinnelige ledere i en svært mannsdominert kultur og styrke oppslutningen om fagbevegelsen blant kvinner i regionen.

Om prisen

Prisen er en internasjonal pris opprettet av Industri Energi. Den deles ut årlig av «Komiteen for Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter». Hovedformålet er å fremme arbeidet for å styrke fagforeningsarbeid og faglige rettigheter internasjonalt. Prisen tildeles en person eller organisasjon som i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden.

Også i fjor var det en vinner med lærerbakgrunn. Da gikk prisen til den filippinske læreren og fagforeningsaktivisten France Castro.

Les mer om henne og de tidligere prisvinnerne her