Det gir økonomisk trygghet for utsatte at koronasmitte kommer inn under yrkesskadereglene

Nå endrer regjeringen yrkesskadereglene i Folketrygden, så ansatte som smittes av koronaviruset på jobb sikres økonomiske rettigheter.

– Helsepersonell og andre som står i første linje for å bekjempe koronaviruset får en trygghet og en forsikring om at de får erstatning om de får varige skader etter den store jobben de gjør for samfunnet. Det er gledelig og på sin plass, sier Ragnhild Lied, Unios leder.

Reglene trer i kraft straks, og vil gjelde fra 1. mars 2020.

De som jobber i alle tjenestene som holder smitte unna flest mulig får nå et bedre, økonomisk vern. Helsepersonell er en stor gruppe, men også mange andre er i første linje for å bekjempe koronaepidemien. De gjør en uvurderlig innsats for fellesskapet vårt, og utsettes samtidig for mer smitte enn de fleste andre.

-Det må være en selvfølge at varige men eller død som følge av koronaviruset sidestilles med annen type yrkesskader som utløser rett til erstatning, sier Ragnhild Lied.

Unio har tidligere fremmet krav om nettopp dette. Både for helsepersonell og for andre som kan bli syke av korona på jobb.

Våre krav finner du her og her.

På viktig liste

Regjeringen har kommet til samme konklusjon.

Koronasmitte og covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå er sykdommen oppført på listen.

– Vi vet ennå lite om ettervirkningen av koronaviruset. Derfor er det viktig å få på plass gode sikkerhetsordninger for de som i spesielt stor grad utsettes for smitten. Med de nye reglene vil eksempelvis en sykepleier som smittes på jobb og som får alvorlige komplikasjoner, kunne få full erstatning for et eventuelt økonomisk tap, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Gjelder også yrkesskadeforsikringsloven

De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven.

Det er lagt opp til at regelendringene skal gjelde andre yrker der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset.

Generell yrkesskadeforsikring dekker også hjemmekontor

Flere jobber hjemme for å bidra til å redusere smittefaren. Regjeringen har gjort det klart at ansatte på hjemmekontor skal være sikret yrkesskadedekning i folketrygden, som om de var på sin vanlige arbeidsplass. Ved en eventuell skade vurderes saken på samme måte som i alle andre yrkesskadesaker.

– Yrkesskadeforsikringen gjelder innenfor din vanlige arbeidstid, i det rommet du nå jobber i hjemme. Mange jobber hjemmefra som en del av den nasjonale dugnaden, og da skal man selvsagt ikke miste forsikringen sin, sier statsråd Røe Isaksen.

Dette kan den ansatte gjøre

De som blir smittet bør sørge for god dokumentasjon med én gang smitte er påvist. Det er i tilfelle du skulle få varig skade. Ta vare på prøveresultater og journaler. Få en bekreftelse fra arbeidsgiver på at du har arbeidet opp mot Covid 19-pasienter. Har du vært omplassert fra din vanlige jobb til for eksempel helse- pleie eller omsorgstjeneste og annet, skaff  dokumentasjon på det.

Beskriv gjerne hvordan du kan ha blitt smittet.

Skyldes smitten at du er blitt hostet på eller andre mer konkrete hendelser er det viktig å beskrive det i detalj i en skademelding. Manglende smittevernutstyr kan være et eksempel. Sørg for at det skrives en intern skademelding eller avviksmelding.

Smitten må meldes NAV som yrkessykdom dersom du mener du har fått en varig skade etter smitten. Det er arbeidsgivers ansvar å melde skaden til NAV. Dersom det likevel ikke gjøres, må du sørge for det. Fristen for å melde til NAV er 1 år.