Statsråden har håndtert spørsmål om arbeidstid klokt i koronaepidemien

– Unio er glad for at statsråd Torbjørn Røe Isaksen har sett at partene tar det nødvendige ansvaret for organisering av arbeidstiden under koronaepidemien. Det sier Unios leder Ragnhild Lied. I dag sa arbeids- og sosialministeren at en generell krise-forskrift om utvidelse av arbeidstiden ikke er nødvendig.

Koronaloven skal kun brukes i helt ekstraordinære og spesifikke tilfeller.

– Unio er glad for at statsråden har sett at partene tar det nødvendige ansvaret for fleksible arbeidstiden, sier Ragnhild Lied.

– Det er en klok beslutning, sier Ragnhild Lied.

Som Unio – og mange andre konstruktive parter – har påpekt tidligere, er det viktig at en nå følger avtalesporet når det gjelder arbeidstid.

Les brevet fra Unio til departementet her

Nødvendig fleksibilitet sikres

Det er riktig at arbeidstiden håndteres av partene og i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Årsaken er at allerede inngåtte avtaler sikrer nødvendig fleksibilitet.

Da får en de beste tilpasningene lokalt. Det er ikke minst viktig å tenke på fordi situasjonen kommer til å vare en stund.

– Nå må vi ta ekstra vare på dem som står i første linje for å bekjempe smitte og holder samfunnet i gang. De skal bidra til at vi andre kommer oss gjennom krisa, sier Ragnhild Lied. Sykepleierne og annet helsepersonell er blant de viktige ressursene i arbeidet med å ta vare på smittede og hindre at smitte spres.

Det er klokt av regjeringen å bruke avtalesporet på dette området. Det hindrer unødvendig uro, slitasje og frustrasjon blant store grupper av risikopersonell og helsepersonell.

Dette vil vare – det må kritisk personell også

 

Med et langt perspektiv på krisen trengs det et kraftig fokus på spørsmål om arbeidsmiljø- og sikkerhet for kritisk personell. Ingen er tjent med at de blir syke og utbrente.

Vi går inn i en periode med vedvarende høy belastning på helsetjenesten. Sykepleierne og annet helsepersonell er av de viktigste ressursene i arbeidet med å ta vare på smittede og sørge for at ikke smitte spres. Helsepersonell har en høyere risiko for smitte enn andre arbeidsgrupper, ettersom de er i tett og vedvarende kontakt med pasienter – også smittede.

Det er derfor kritisk og helt avgjørende at helsepersonell har en forsvarlig arbeidssituasjon nå, der det er et ekstra fokus på helse, miljø og sikkerhet. Nå må vi ta ekstra vare på frontlinjesoldatene, som skal bidra til at vi andre kommer oss gjennom krisa.

Uforsvarlige utvidelser av arbeidstiden vil nå virke stikk motsatt – bidra til enda flere blir syke og utbrente.

Unio har inngått en rekke avtaler nettopp med øye for å håndtere en vanskelig situasjon allerede

Koronaloven

Stortinget vedtok koronaloven tirsdag 24. mars. Den gir regjeringen anledning til å endre lover på kort varsel.

Under behandlingen i Stortinget av koronaloven ble det understreket at i alle spørsmål som berører arbeidslivets regler, plikter regjeringen å involvere partene i arbeidslivet, og legge stor vekt på å komme til enighet med disse.

Les flere saker om effekter av koronaepidemien her

Forbundslederne og Unio-lederen skriver om sine erfaringer i krisen i siste Unio Perspektiv