– Frykter de langsiktige konsekvensene

Korona-krisen rammer maritim næring hardt, og mange frykter vi bare har sett begynnelsen.  I Unio-forbundet Det norske maskinistforbund (Dnmf) er mange permitterte eller står i fare for å bli det. – Jeg frykter for de langsiktige konsekvensene. Allerede i dag er flere sjøfolk permittert eller i fare for å bli permittert fra sine stillinger enn hva tilfellet var under oljekrisen. Vi er i en svært kritisk situasjon, sier administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson i Dnmf.

Dnmf organiserer medlemmer i ulike næringer – de fleste av dem i privat sektor. I tillegg har forbundet medlemmer i brann og redning i kommunene, samt teknisk avdeling på sykehus og i energigjenvinning.

– Vår viktigste prioritet er å sikre at våre medlemmer har en trygg arbeidsplass og en inntekt både i dag og i fremtiden. Oljekrisen traff gass og offshore service hardt i sin tid. Nå treffer krisen hele den maritime næringen. Det er klart dette vil få enorme konsekvenser, sier Bengtsson.

Sikkerhet i sentrum

Dnmf setter sikkerhet i sentrum for sine medlemmer – uansett om de jobber til vanns eller til lands.

–  Alle våre medlemsgrupper er definerte som samfunnskritiske, og helt sentrale for å holde hjulene i gang. Allikevel stiller dagens situasjon helt ekstraordinære krav knyttet til arbeidstidsbestemmelser, mannskapsbytter og ikke minst sikkerheten for medlemmene og deres familier. Vi jobber konstant for å sikre gode rutiner og retningslinjer og en trygg arbeidshverdag for disse medlemmene gjennom denne krisen og i tiden etter, sier Bengtsson.

Dnmf opplever de største utfordringene i maritim sektor.  Der organiserer de medlemmer i offshore service, ferge og lokaltrafikk, kystfrakt, fiskeri og havbruk, rigg og flyttbare innretninger.

Trenger hjelp

– Dette er tøffe tider for næringen, og de vil bli tøffere. Myndighetene er nødt til å komme på banen og presentere målrettede tiltak som sikrer aktivitet, og hindre permitteringer og oppsigelser i næringen. Samtidig må det stilles krav til petroleumsnæringen. Det kan ikke kuttes og spares i Nordsjøen. Nå må alle bidra i dugnaden og sikre at næringen faktisk har en fremtid, sier Bengtsson.

Dnmf gjør avtaler lokalt og sentralt med mange forskjellige arbeidsgiverorganisasjoner. I det offentlige med KS og Spekter og i privat sektor med organisasjoner som Norsk rederiforbund, NHO, Hurtigbåtredernes forening og Kystrederiene. I tillegg har forbundet kontinuerlig dialog med myndighetene.

– I dialogen vår med disse aktørene har vi et sterkt fokus på trygghet og sikre løsninger for våre medlemmer og deres familier. Dette innebærer å sikre arbeidsplasser, og ikke minst kravene til kompetanse og sikkerhet om bord på skipene. Vi vil aldri akseptere at praktiske løsninger går på sikkerheten løs for mannskapet om bord, avslutter Hege-Merethe Bengtsson.

Les flere saker om koronakrisen her