Hvordan påvirker koronasituasjonen studiene?

Elever og studentene var blant de første til å oppleve unntakssituasjonen. Vi har samlet en del stoff rundt ufordringene de opplever.

For å møte den uroen og forvirringen som vi har fanget opp fra studenter, velger Unio å legge ut generell informasjon og svar på spørsmål om studiesituasjonen i koronatider.

For mer detaljert og konkret informasjon, er det viktig at studenter har tett kontakt med egen studieinstitusjon.

Les mer