– Utilstrekkelig smittevern øker risikoen for mangel på radiografer

– Vi har sett flere eksempler på at pasienter som har vært innom bildediagnostikk i ettertid har vist seg å være smittet, med det resultat at alle som har vært i kontakt med pasienten settes i karantene. En skjønner at det ikke skal mange slike eksempler til for at en hel avdeling settes ut av spill, sier forbundsleder Bent Ronny  Mikalsen i Unio-forbundet Norsk Radiografforbund.

Nå vel en uke etter at de mest vidtrekkende tiltakene i fredstid er iverksatt i Norge og regjeringen får vedtatt fullmaktslover, skjønner vi alle at det ikke er «business as usual» for radiografer i Norge.

– Selv om det er tatt nødvendige skritt mot å få kontroll over smitte-situasjonen i Norge, er det en gruppe som må stå i dette; våre ansatte i frontlinjen i sykehusene.  Når Norge «stenger ned» for korona viruset, må sykehusene omdisponere og «åpne opp» for smittede pasienter, sier Mikalsen.

Viruset smitter urovekkende lett i befolkningen og har potensiale til å ta myndighetene og befolkningen på sengen, noe vi har sett i Italia. Også i Norge er utviklingen mer dramatisk enn prognoser for kort tilbake i tid tilsa.

– Som helsepersonell utgjør radiografer og stråleterapeuter en kritisk del av helsetjenesten og er en del av den samfunnsmessige beredskapen innen helse, en beredskap som nå blir satt på prøve. Skal denne bestås må helsepersonell i sykehusene bli ivaretatt – potensiell smittespredning innad i sykehusene må bli tatt på største alvor, understreker Mikalsen.

Dersom ikke nødvendig smittevernutstyr er tilgjengelig, vil smitten lett kunne spre seg i sykehusene. Fra Kina og Italia vet vi at et betydelig antall helsepersonell nå har blitt smittet på jobb. Flere sykehusansatte er døde.

– Radiografer i bildediagnostikken står for en helt sentral tjeneste for å påvise og utelukke funn relatert til koronasmittede pasienter. Radiografer og de tjenestene de utfører blir dermed svært sårbare i det som nå står foran oss, iser Mikalsen og fortsetter:

– Vi har sett flere eksempler på at pasienter som har vært innom bildediagnostikk i ettertid har vist seg å være smittet, med det resultat at alle som har vært i kontakt med pasienten settes i karantene. En skjønner at det ikke skal mange slike eksempler til for at en hel avdeling settes ut av spill. Som ved smittekontroll ellers i samfunnet, handler dette om å ivareta helse og sikkerhet for ansatte ute i avdelingene. Dette må prioriteres – uten kontroll på spredning også i sykehus vil krisen forverres – for hele samfunnet.

Prognosene tilsier at sykehusene kommer til å få en periode med vedvarende høy belastning av smittende og mistenkt smittede pasienter.

– Det er derfor særskilt viktig at den enkelte radiograf er bevisst også på egen helse, bare slik kan sykehusene sikre at de bildediagnostiske tjenestene fungerer i de kommende ukene, sier Bent Ronny Mikalsen.