Avtaler på KA-området videreføres

Situasjonen med spredning av koronaviruset har blant annet ført til at frontfagsforhandlingene er utsatt til over sommeren. Som følge av dette er partene på KA-området enige om at HTA for Den norske kirke, HTA for organisasjonsmedlemmer (for de fagforeningene som er part i denne) samt særavtale om pensjonsordninger for Den norske kirke videreføres til 15.09.2020.

Avtalene utløper uten ny oppsigelse. Forhandlingene tas opp igjen etter sommeren. Partene blir enige om tidspunkt når situasjonen fremover er mer avklart.

Les flere saker om koronaviruset og arbeidslivet her