Lønnsoppgjøret for Spekter-virksomheter utsettes

Som følge av at frontfagsoppgjøret nå er utsatt som en konsekvens av korona-utbruddet, vil de sentrale partene i Spekter-området utsette oppstart av hovedoppgjøret 2020.

Partene kommer tilbake til dato for oppstart av hovedoppgjøret. De legger til grunn at dette skjer når forhandlingene i frontfaget er ferdig.

Med mindre de sentrale parter blir enige om annet, videreføres alle overenskomster til 15. september 2020.

Protokollen er her 

Les flere saker om effekter av koronaviruset her