Hovedtariffoppgjøret i KS Bedrift for konkurranseutsatte bedrifter er utsatt

Som følge av den akutte samfunnssituasjonen knyttet til utbruddet av koronaviruset, og utsettelse av frontfagsoppgjøret, er KS Bedrift, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune enige om å utsette oppstart av tariffoppgjøret 2020.

Oppstart av tariffoppgjøret 2020 for Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (Bedriftsavtalen) var planlagt til 12. mai 2020.

Med mindre partene blir enige om annet, prolongeres Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (01.05.2018–30.04.2020) frem til 15.09.2020.

Kommer tilbake til ny dato

Partene kommer tilbake til dato for oppstart av forhandlingene, men tar sikte på at det skjer når forhandlingene om frontfaget er ferdig.

Les flere saker om koronaviruset og arbeidslivet her

Se protokollen her