Utvidede rammer for overtidsarbeid for sykepleiere

Det inngås midlertidige avtaler for sykepleierne på grunn av koronakrisen. Også for andre grupper blir det endringer fremover.

Lørdag inngikk arbeidsgiverorganisasjonen Spekter avtaler med Norsk Sykepleierforbund (NSF), LO, YS og Akademikerne i staten. Det gjelder utvidede rammer for overtid. Avtalen kan sikre kvalifisert personell på kort sikt, og slik sørge for forsvarlig pasientbehandling. Avtalen er innenfor det arbeidsmiljøloven tillater. Det var ikke nødvendig med en ny lovendring for å få til avtalen, du kan lese her.

Tirsdag ble tilsvarende avtale inngått med avtaleområdet Oslo kommune.

Frontlinjekjempere

– Landet er i en alvorlig situasjon. Prognosene viser at vi går inn i en periode med vedvarende høy belastning på helsetjenesten. Våre medlemmer er trent på å håndtere denne situasjonen, sier sykepleierleder Lill Sverresdatter Larsen.

– Landet er i en alvorlig situasjon. Prognosene viser at vi går inn i en periode med vedvarende høy belastning på helsetjenesten. Våre medlemmer er trent på å håndtere denne situasjonen. De vet at det er viktig å disponere kreftene slik at vi klarer å opprettholde et forsvarlig tilbud over tid. De som står i frontlinjen er best til å vurdere hvor balansepunktet til enhver tid er. Derfor er Norsk Sykepleierforbund innstilt på å løse utfordringene sammen med arbeidsgiver på samme måte som vi i dag har løst utfordringene i forhold til overtid, sa forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund da avtalen ble inngått.

Tilsvarende avtale i Virke-området

Med bakgrunn i situasjonen rundt koronaviruset har NSF og Virke mandag inngått en avtale, tilsvarende som for Spekter-området. Det gjelder utvidede rammer for for overtid. Avtalen kan sikre kvalifisert personell på kort sikt, og slik sørge for forsvarlig pasientbehandling.

– Vi står sammen om et felles løft for å løse oppgavene, heter det i en felles uttalelse fra arbeidsgiverorganisasjonen KS og forhandlingssammenslutningene Unio, LO, YS og Akademikerne.

Les uttalelsen her

Les flere saker om koronaviruset her