Midlertidig avtale om arbeidstid i staten

I staten er det inngått en midlertidig avtaler om hviletid, kjernetid og overtid.

Situasjonen rundt koronaviruset setter Norge på en stor prøve som samfunn.

Det er også en krevende situasjon for arbeidslivet.

De sentrale partene i staten understreker at det også i en slik situasjon er viktig å ha åpne og gode prosesser i virksomhetene slik at de lokale partene kan finne frem til gode løsninger. Slike som ivaretar arbeidsgivers behov for å oppfylle sitt samfunnsoppdrag og arbeidstakers behov for forutsigbarhet og tilstrekkelig vern.

Må tilpasse regelverket

Guro Elisabeth Lind leder Unio stat og inngikk i dag en midlertidig avtale om arbeidstid for ansatte i staten sammen med de andre partene.

Partssamarbeidet er bygget på respekt og tillit, og er et av de viktigste verktøyene for å finne gode løsninger i arbeidslivet i alle situasjoner.
Partene oppfordrer til at medarbeidere og ledere på ulike nivåer i virksomhetene deltar i oppgaveløsningen, slik at virksomheten kan oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Dette kan bety at medarbeidere og ledere i perioder gjør andre oppgaver enn normalt.

Les flere saker om koronaviruset her

Lov og avtaleverk er laget for en normalsituasjon. Flere ansatte i staten ivaretar samfunnskritiske funksjoner. I en krisesituasjon som nå, er ikke alt regelverk tilpasset dette.

Både lov og avtaleverk legger til rette for at arbeidsgiver og tillitsvalgte kan finne gode løsninger lokalt. Dette oppfordrer vi spesielt til nå. De sentrale parter i staten ønsker å bidra til en generell fleksibilitet i denne situasjonen.

Som liknende avtaler i andre områder av arbeidslivet, er denne i første omgang gjeldende ut april.

Avtalen kan leses her