– Tiden er inne for å innfri 25 år gamle løfter til kvinnene!

– Dessverre har vi de siste årene observert at det internasjonale likestillingsarbeidet mye har handlet om å sikre det vi har oppnådd. Det har handlet om å kjempe mot tilbakeslag. Framdriften for kvinners rettigheter og deltakelse har rett og slett vært dårlig, sa Unios 2. nestleder Kjetil Rekdal i morges.

Rekdal åpnet Unios likestillingspolitiske frokostseminar i Oslo fredag. I år er overskriften “Kvinners rettigheter = menneskerettigheter?”.

Det er 25 år siden ble Beijing-erklæringen for kvinners rettigheter ble vedtatt. Da ble koblingen mellom rettigheter for mennesker og kvinner høylytt applaudert. En handlingsplan fulgte vedtaket.

Siden den gang har kampen for likestilling gitt mange, gode resultater.

Søndag er det den intenasjonale kvinnedagen.

Den dag i dag blir Beijing-erklæringen regnet som selve standarden for likestilling

FNs tusenårsmål har også vært en brekkstang i arbeidet for å fremme likestilling. Og i de nye bærekraftsmålene Norge har forpliktet seg til, er likestilling mellom kjønnene et sentralt mål.

– Vi ligger langt etter

Statssekretær Marianne Hagen i Utenriksdepartementet tok blant annet opp abortmotstanden i verden i sin tale hos Unio.

De konservative og religiøse motkreftene er sterke på de viktige scenene for politikkutforming. Mange med makt kjemper mot likestilling. Det var også et område statssekretær Marianne Hagen fra Høyre pekte på i sin tale i morges.

– Det er ingen grunn ti å holde tilbake de dårlige nyhetene. Vi ligger langt etter skjema når det gjelder å nå FNs bærekraftsmål om likestilling i 2030, sa Hagen.

Hun sa at fraværet av regler for å sikre jenter og gutter like rettigheter hindrer utvikling og vekst i verden.

– Sterke krefter prøver å slå ned på det de kaller liberale verdier. Men her i Norge vet vi at likestilling er til nytte både for kvinner og menn. Mangfold beriker, bokstavelig talt, sa hun.

Vi er rike fordi vi har en høyst aktiv og ressursterk arbeidstyrke med både kvinner og menn.

Marianne Hagen

Likestilling handler om menneskerettigheter. Det handler om bærekraftig utvikling, 25 år etter at FN-landene forpliktet seg til å jobbe målrettet for kvinners økte likestilling.

– Å utestenge kvinner fra arbeidslivet er dårlig økonomi, som Kjetil Rekdal sa. Økonomisk likestilling og kvinners deltakelse er en forutsetning for bærekraft i samfunnene, i følge statssekretær Marianne Hagen.

Gullstandarden

Forpliktelsene i Beijing-plattformen regnes som som de mest progressive føringene for kvinners rettigheter og likestilling noensinne.

Den skal sikre at kvinner har de samme rettighetene som menn. Standarden for likestilling globalt er fortsatt et referansepunkt.

Panelet på Unios likestillingspolitiske frokost fv. konfransier Hege Ulstein fra Dagsavisen, Ann Mari Milo Lorentzen, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk
Sykepleierforbund og Ina Rangønes Libak, leder i AUF.

Hvert femte år etter 1995 har FN-land rapportert om status for Beijing-plattformens mål. Også landenes planer for de neste fem årene rapporteres.

I dag retter vi først og fremst blikket mot den globale konteksten.

Det vil si summen av den nasjonale og regionale utviklingen av likestilling gjennom 25 år.

Unios likestillingspolitiske frokostseminar fredag var godt besøkt.

Sammen med internasjonal fagbevegelse må vi dessverre slå fast at ambisjonene for kvinners likestilling blir lavere og mindre forpliktende for hver rapportering.

Avlyst og minimert

Dette gjelder også resultatene av de årlige forhandlingene i FNs kvinnekommisjon.

– Sammen med den globale fagbevegelsen har Unio engasjert seg i oppfølging av handlingsplanen og oppfølging av FNs kvinnekonvensjon, sa Unios Kjetil Rekdal.

På mandag skulle FNs årlige kvinnekommisjon startet opp. Etter situasjonen med koronaviruset blir det ingen ordinær kommisjon. Ingen brede, politiske debatter mellom FN-medlemmer og sivilsamfunn. Det blir i stedet gjennomført et mini-arrangement der en framforhandlet, politisk erklæring vedtas.

Som tidligere år, har Unio sammen med den globale fagbevegelsen fulgt med fra sidelinja før og under forhandlingene av kvinnekommisjonens politiske erklæring.

For Unio har det vært viktig at erklæringen gjenspeiler Beijing plattformens ambisjoner om positiv endring

– Vi har kommet med skriftlige innspill og pushet norske myndigheter til å være ambisiøse og kjempe for en politisk erklæring som sørger for at likestillingsarbeidet får reell framdrift. Nå som erklæringen er framforhandlet, må vi dessverre konstatere at erklæringen framstår som en blek kopi av Beijing-plattformen, sa Kjetil Rekdal i dag.