Unio har passert 375 000 medlemmer

Nye tall viser at Unio nå har 375 181 medlemmer. Så mange har det aldri vært i Unio-fellesskapet.

Det siste året har antall medlemmer økt med om lag 7200. Størst økning har Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet, med en medlemsvekst på henholdsvis 3266 og 2873.

Medlemsrekorden gleder Unio-leder Ragnhild Lied.

– Veksten i antall medlemmer viser at det jobbes godt med rekruttering i medlemsforbundene. Dessuten er organisasjonsgraden fortsatt høy for våre yrkesgrupper. Det er viktig for det organiserte arbeidslivet og trepartssamarbeidet, sier Lied.

Her er medlemstallene fordelt på forbund, tariffområder m.m.