Arbeidslivets Klimauke er i gang

I dag gikk startskuddet for Arbeidslivets Klimauke. Under overskriften «Det grønne skiftet må skje på jobben», står vi foran en uke der arbeidslivspartene retter oppmerksomheten mot eget klimaansvar.

Arbeidslivets Klimauke arrangeres for tredje år på rad, og lederne av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene deltok på dagens kick-off på Kulturhuset i Oslo.

Statssekretær Mathias Fischers (V) i Klima- og miljødepartementet (KLD) innledet arrangementet. Før helgen fikk regjeringen ved KLD overlevert den faglige rapporten «Klimakur 2030: Tiltak og virkemidler mot 2030». Denne rapporten tar for seg hvordan Norge kan nå sine klimamål. Statssekretæren understreket betydningen av samarbeid med partene i arbeidslivet for å nå målene.

En offensiv Unio-leder tok imot samarbeidsinvitten og la vekt på at klimaarbeid må ses i en større sammenheng.

Denne uken arrangerer Unio en debatt om hvordan rigge utdanningssystem og arbeidsliv for å nå bærekraftsmålene på den store Bærekraftskonferansen på Universitet i Bergen.